روشهای آموزشی غلط در کوئست

روشهای آموزشی غلط در کوئست

روشهای آموزشی غلط در کوئست

روشهای آموزشی غلط در کوئست
روشهای آموزشی غلط در کوئست
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
<>
 • محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

  روشهای آموزشی غلط در کوئست

  این مطلب رایگان است.

   روشهای آموزشی غلط در کوئست

   منبع MLM NEWS

   

   

   

   

  وقتی که شخصی کار را پذیرفت و خریدخود را انجام داد آموزشهای او شروع میشود .

  اولین آموزش او paradigm shift یا دگرگونی الگوهاست .

  جو فابریکاس ( یکی از آموزش دهنده هایv_team سابق که در حال حاضر به مدت 3 سال است که از جامعه شبکه سازان کیونت qnet به جمع نتورکران درآمده است) در این آموزش میگوید که باید همه پیش زمینه هائی را که از تجارت سنتی داریم عوض کنیم . مثلا در تجارت سنتی هر کس سواد یا سرمایه بیشتری داشته باشد موفقتر است اما در این تجارت همه با هم برابرند و هر کس بسته به فعالیت خود و بدون در نظر گرفتن سواد یا سرمایه سود میبرد . اما تعبیری که از  shiftیا تغییر در نظرشبکه سازان کیونت qnet ایران است تغییر در رفتار است . به این معنی که اگر مثلا شخصی نماز نمیخوانده بعد از ورود به این سیستم باید نماز بخواند یا اگر لباسهای ناجور میپوشیده باید شیک پوش و منظم باشد و این فقط  به منظور فریب خانواده هاست . چون خانواده ای وقتی ببیندپسرش که تا دیروز نماز نمی خوانده و حالا که شغلش عوض شده نماز میخواند اطمینان میکند که پسرش جای خوبی کار میکند ( لازم به ذکر است که هیچیک از خانواده ها درماههای اول نمیدانند که پسرشان واردکیونت qnet شده است ).

  آموزش بعدی آموزش 8 مرحله جذب افراد است که توسط پاتمن اجرا میشود .

  بعد از دیدین شیفت یک یا دگرگونی الگوها نوبت به آموزش how to get started یا چگونه

  شروع کردن میرسد . در سی دی مربوطه جو فابریکاس آموزش میدهد که چگونه در دایره

  نفوذ خود کار کنند . به این معنی که شما دوست دارید چه کسی را خوشبخت کنید ؟ بی شک نزدیکترین نفر به خودتان را پس همان را وارد سیستم کنید . اما در واقع علت اینکه جو میگویددر دایره نفوذتان کار کنید به این علت است که اگر شخصی که وارد سیستم کرده اید پس ازمدتی کار را رها کرد دیگر به دنبال پس گرفتن پول و شکایت کردن نباشد . مثلا فرض کنید علی برادرش رضا را وارد سیستم کند و پس از مدتی رضا کار را رها کند ، حال آیا رضا از برادر خودشکایت میکند ؟

  آموزش بعدی آموزش 8 دلیل شکست است . در سی دی این آموزش جو فابریکاس علنا ذهنراشسستشو میدهد . او 8 دلیل را به عنوان دلایل شکست در این کار معرفی میکند : (1) جدینگرفتن کار 2)شک داشتن به کار 3) وقت نگذاشتن برای آموزشها 4) فکر کردن به اینکه روشسریعی برای پولدار شدن است 5) تمرکز نداشتن 6) عدم توانائی در معرفی کار 7) فقدان آینده نگری 8) نداشتن بینش ). او مثلا در مورد شک میگوید از رویا ربایان بپرهیزید . اما رویاربایان چه کسانی هستند ؟ فرض کنید که شخصی به شما بگوید شما در عرض شش ماه یک پرادو میخرید ، شما چه میگوئید ؟ مسلما میخندید و او را مسخره میکنید . خب شما چرا اینکار را می کنید ؟ چون آدم منطقی هستید ،  اما آنها از آدمهای منطقی به عنوان آدمهای رویا ربایاد میکنند .  فالو خطرناکترین قسمت قضیه :

  فالو کردن یکی از خصوصیات مهم نتورکرهای کیونت qnet ( کلاه بردارها ) است . فالو در لغت به معنی پیگیریست ودر این تجارت به معنی توجییه کردن فرد به روشهای ازپیش تعیین شده گفته می شود . تا به حال شده به کسی بگوئید نر است و او بگوید بدوش ؟ فالوگرها همین طورند وهر چه برای آنها دلیل می آوری آنها باز حرف ودشان را میزنند . مثلا اگر به آنها بگوئید این کارغیر قانونیست آنها میگویند پس اگر غیر قانونیست پس چرا ما را بازداشت نمیکنند . ولی وقتی به آنها میگوئید که خب بلند شید تا دسته جمعی سری به دادسرای امور اقتصادی تهران بزنیم آنها میگویند ما به کار خود اعتقاد داریم و نیازی به این کار نیست . هیچگاه با شبکه سازان کیونت qnet بحث نکنید چون آنها جوابهای کلیشه ای که در جزوه هایشان هست را به شما پاسخ خواهند داد . برای محکوم کردن نتورکرها ( کلاه بردارها ) فقط کافیست چند ماه یا یکسال صبر کنید تا خودشان شکست بخورند که بعد هم نیازی به محکوم کردن آن بدبختها نیست .  انواع فالو :

  شبکه سازان کیونت qnet برای فالو کردن هر کسی روش خاص خودش را به کار میبرند چون جواب کلیه سوالهائی که پرسیده میشود در جزوات آموزشی آنها آمده است . مثلا فالو اعتقادی که در مورد کسیکه چند روزی کار را دیدهومخ زنی های اولیه صورت گرفته بکار میرود . به این صورت که از یکی ازبچه های آفیس که زندگی شخصی ملالت باری دارد می خواهند تا کلیه مصیبتهای زندگیش را برای شخص تازه وارد تعریف کند ، و در پایان هم بگویدزندگی اینجاست ، عدالت علی اینجاست ، بیرون کی این همه صفا وصمیمیت میدیدی ؟ بیرون کی جرات میکردی با کسی درددل کنی ؟ اگر هم با کسی درد دل میکردی شاید همون موقع چیزی نمیگفت اما پشت سرتحتما مسخره ات میکرد ، اما اینجا چی ؟ نه کسی به کسی میخندد ، نه کسی به کسی حسودی میکند ، ودر پایان هم مدام تکرار میکند ببین کجاآمدی . این فالو فالو اعتقادی نام دارد که منظور از آن بیان اعتقاد اشخاص به این کار است .

  نوع دیگر فالو فالو اتحادی نام دارد و مخصوص TC دارهاست به این صورت که از بچه های آفیس بطور نامحسوس میخواهند که با  هم درد دل کنند تارفاقت بین آنها قویتر شود و مبادا آنها به کار شک کنند .

  فالو خاک بر سری 

  این نوع فالو مخصوص بچه پولدارهاست . بدین صورت که در طول معرفی کارمدام طوری که به شخص بر نخورد میگویند خاک بر سر کسی که بخواهد تاآخر عمر سر سفره پدرش نان بخورد ، بد بخت اون کسی که پول تو جیبیش رو باباش بده واز اینجور حرفا اونقدر میزنند تا اون بچه پولدار هم تصمیم بگیرهوارد کار اونها بشه .

  فالو ویژن : برای همه افراد تازه وارد و حتی TCدارها بکار میرود . اما چگونه ؟

  بالاخره هر کس به چیزی عشق میورزد ، یکی به اسب ، یکی به موتور ،یکی به ماشین ، یکی به همسریکی به معنویات و... آنها با توجه به روحیات اشخاص به آنها میگویند که آیا دوست نداری فلان ماشین را داشته باشی ؟

  آیا دوست نداری برای همسرت فلان چیز را بخری ؟ آیا دوست نداری به دیگران کمک کنی ؟ و به این صورت حتی بعضی از روحانیون را نیز فریب می دهند .

  فالو شکم سیری میباشد و در مورد کسانی بکار میرود که چند روزی برایدیدن کار وقت گذاشته اند ولی هنوز مایل به پذیرفتتن آن نیستند . به اینصورت که به شخص میگویند ما کار را به تو معرفی کردیم و هیچ ناراحت نمیشویم اگر وارد کار ما نشوی ولی یادت باشد شانس در هر خانه را یکباربیشتر نمیزند . از ما گفتن ...و اینقدر میگویند تا شخص شک کند که آیا این همان کاریست که دنبالش بودم.

  فالوسرکوب اجتماعی : یکی از مهمترین فالوهائی که در شرکتهای هرمیمورد استفاده قرار میگیرد به این صورت است که به شخص میگویند شمایک ملخ را فرض کن در حالت عادی ممکن است چندین متر بپرد اما همین ملخ را به مدت یک هفته در زیر یک لیوان قرار بده . پس از یک هفته لیوان را ازروی سر او بردار متوجه میشوی که نمیتواند بیش از ارتفاع لیوان بپرد .ما درجامعه مان به همین شکل سرکوب شده ایم . یعنی به ما یاد داده اند که نمیشود شما در یکماه بیش از نهایتا هفتصد هزارتومان درآمد داشته باشی .به همین دلیل وقتی شرکتی بگوید من هفته ای پنج میلیون تومان به بازاریابهای خود میدهم باورش کمی سخت است . ولی واقعیت این است که چون ما پول را به دلار می گیریم و به ریال خرج میکنیم این کار برای ما ارزش دارد

  فالو عدم قبول کار : این فالو موقعی استفاده میشود که ببینند شخص دلایل منطقی برای نپذیرفتن کار میاورد . به این گونه که به شخص میگویند 3 نفروارد کار نمیشوند : اول کسی که معتاد باشد دوم کسی که بترسد و سوم کسی که خود را بالاتر از دیگران ببیند .با این روش به شخص می فهمانند که تو ترسو نیستی معتاد هم نیستی پس خودت را بالاتر ازدیگرا میبینی .خودت را به خواب نزن و از فرصت پیش آمده استفاده کن.

  فالو کنجکاوی : این فالو که در سراسر فعالیت سیستم وجود داره باعث میشه افرادی که قدرت ریسک بالائی دارند خیلی راحت وارد این سیستمشوند . کنجکاو کردن به این صورت است که مادام که شخص کار را نپذیرفته نمی گذارند جزوه ها و سی دیهای آنها را ببیند . بعد هم که کار را پذیرفت لول به لول او را آگاه می کنند تا همیشه تو کف آموزشهای بعدی باشه و ذهنش مشغول باشه .

   


  موضوع: کیونت چیست؟, آموزشی غلط در کوئست,,
  برچسب ها : ,,,,
  تعداد بازديد : 1574
  نظرات()

  مطالب مرتبط

  معرفی و تاریخچه گلد کوئست یا کیونت
  گالری محصولات ونحوه کسب درامد این شرکت
  مزایای انتخاب شرکت کوئست اینترنشنال
  معایب انتخاب شرکت کوئست اینترنشنال
  اعترافات حسین غفوریان در برنامه مکث(فیلم)
  عمليات پلمب 410 تا از دفاتر کوئست
  معرفی ویجی اسواران پیامبر کوئستیها
  عکس از افراد دستگیر شده اعضای کوئست
  روشهای آموزشی غلط در کوئست
  مراحل قبل از ورودی شدن در کوئس
  آنچه همه کوئستی ها (Qnet) باید بدانند
  تفاهم نامه ایران و Qnet
  اول خدا، دوم كوئست!!!!
  خاطره یک مال باخته کیونت

  بخش نظرات این مطلب

  این نظر توسط ذاپمکمات در تاریخ 1392/5/20/hamed224 و 17:04 دقیقه ارسال شده است

  <-CommentGAvator->

  عب برد م قبل ومعلاتببادپدتپ


  برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

  نام
  آدرس ایمیل
  وب سایت/بلاگ
  :) :( ;) :D
  ;)) :X :? :P
  :* =(( :O };-
  :B /:) =DD :S
  -) :-(( :-| :-))
  نظر خصوصی

   کد را وارد نمایید:

  آپلود عکس دلخواه:

  (( بزرگترین مرجع کسب درآمد اینترنتی )) کپی از مطالب وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.
  آدرس ایمیل Hamed224@yahoo.com جهت در یافت قالب وبلاگ ایمیل بزنید