سخنان کوتاه از ائمه و امامان (1)
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
سخنان کوتاه از ائمه و امامان (1)
دسته بندی : سخن کده,سخنان معنوی,,
  • بازدید : (760)

 

 

*آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

*هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است . امام علی(ع)

*نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

* نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است . امام علی(ع)

*اگر بر امتم دشوار نبود فرمان میدادم با هر نماز مسواک کنند . پیامبر اکرم (ص)

* به احترام پدر و معلمت از جای برخیز گرچه فرمان روا باشی . امام علی (ع)

*برای جوینده دانش عزت دنیا و رستگاری آخرت است . امام علی(ع)

* به گویند نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن . امام علی(ع)

* دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لا اقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.پیامبر اکرم (ص)

*خداوند در روز قیامت دعای مومنان را  جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواه داد .امام صادق(ع)

*شخصی به پیغمبر(ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود حضرت فرمود خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود .

* بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است . امام صادق(ع)

* بهترین وقت دعا سحرگاهان است . پیامبر اکرم (ص)

* هر آنکه طمع را شعار زندگیش سازد هر آینه خویشتن را از چشم مردم اندازد . امام علی (ع)

* چون خرد به حد کمال برسد سخن رو به کاهش گذارد امام علی (ع)

* از متکبر در شگفتم که دیروز نطفه ای در رحم مادرش بود و فردا بصورت مرداری در می آید. امام علی (ع)

* در هر ظرفی که چیزی بگذارند گنجایشش تن می شود مگر ظرف دانش که هر چند بر آن بیفزایند رو به فراخی می رود .امام علی (ع)

* گروهی خدا را از روی میل و رغبت پرستش می کنند که این پرستش بازرگانان است و گروهی خدا را از بیم و ترس پرستش می کنند که این پرستش بردگان است و گروهی خدا را برای سپاسگزاری پرستش می کنند که پرستش آزادگان است . امام علی (ع)

* عمر آشفته ای که با آمدن شت و رفتن روز در گذر است و خواه و ناخواه باید آرام بگیرد چه بهتر که با پندار و گفتار نیک بسر آید . امام علی (ع)

* چون عقل کامل شود آتش شهوت فرونشیند . امام علی (ع)

* نیک بخت آنکه از دیگران عبرت گیرد و بدبخت آنکه دیگران از او عبرت گیرند . امام علی (ع)

*وقتی نماز میخوانی نماز وداع بخوان هرگز سخنی را مگو که بعدها از آن معذرت خواهی کنی از آنچه در دست مردم است نومید مباش. پیامبر اکرم (ص)

*ای علی پاداش سه کار در دنیا و آخرت داده می شود حج فقر را بر طرف می کند صدقه بلا را میگرداند صله رحم عمر را می افزاید . پیامبر اکرم (ص)

* محبوبترین اعمال نزد خدا شادمانی ای که به مومنی برسانی گرسنگی اورا برطرف کنی گرفتاری او را برطرف سازی . پیامبر اکرم (ص)

* چه نیکو بخشش و هدیه ای است پند و اندرز. پیامبر اکرم (ص)

* ایمان عبارتست از شناخت قلبی اقرار کردن به زبان عمل کردن به اعضاء . پیامبر اکرم (ص)

* هرکه به زن بیگانه بچسبد با شیطان به یک زنجیر بسته شود و هر دو به آتش افکنده شوند . پیامبر اکرم (ص)

* سه تن را آتش دوزخ نسوزاند : زنی که به فرمان شوهر باشد زنی که به هنگام سختی گرفتاری شوهر صبر کند کسی که به پرد و مادرش نیکی کند . پیامبر اکرم (ص)

* شخص مومن طعنه زن و لعن کننده و ناسزاگو و بد زبان نیست . پیامبر اکرم (ص)

* پرهیزکاران سه نشانه دارند اخلاص در عمل کوتاهی آرزو بهره گرفتن از فرصتها. امام علی(ع)

*از سه چیز نباید شرم کرد خدمتگزاری به مهمان به پا خواستن فرد از جایگاه خود برای پدر و آموزگارش جست و جوی حق اگر چه کم باشد . امام علی (ع)

*بدترین ثروت آن است که بخشی از آن در راه خدا انفاق نشود و زکاتش پرداخت نگردد . امام علی (ع)

* بوسیدن پدر و مادر عبادت است. امام علی (ع)

 *از کنج های بهشت به شمار می روند پنهان داشتن کار خیر, صبر بر بلاها, نیکوکاری , اظهار نکردن مصیبتها.امام علی (ع)

* تمام زهد و پارسایی بین دو کلمه از قرآن است خداوند سبحان می فرماید : هرگز به آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید ، بر آنچه به شما داده شده است شادی نکنید . امام علی (ع)

* هرکس که خدا را بشناسد او را دوست خواهد داشت . امام حسن (ع)

* هرکس خدا را بندگی کند خداوند همه چیز را بنده او گرداند . امام حسن (ع)

*هیچ قطره ای در پیشگاه خدا محبوب تر از قطره اشکی نیست که در تاریکی شب فقط به منظور خوف از خدا ریخته شده است . امام باقر (ع)

* هرکه برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد در ملکوت آسمانها به عظمت یاد می شود . امام صادق (ع)

*شدید ترین عذاب روز قیامت از آن زنا کار است کسی که نطفه اش را در رحم حرامی بریزد. امام صادق (ع)

*دختران حسنه اند و پسران نعمت به ازای حسنات پاداش داده می شود و از نعمتها باز خواست می شود.امام صادق (ع)

*بوسیدن دهان سزاوار نیست جز نسبت به همسر یا فرزند خردسال . امام صادق (ع)

* سه بهشتی : آنکه غیبت نکند ، آنکه غضب نکند ، آنکه حسادت نورزد . امام صادق (ع)

* مثل مال دنیا مانند آب دریا است تشنه هرچه از آن بنوشد تشنه بر گردد تا اینکه او را هلاک کند . امام کاظم (ع)

*با شراب خوار همنشین مباش و بر او سلام نکن . امام رضا (ع)

* سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن  ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

* از حسادت بپرهیز زیرا اثر سوء آن در تو آشکار می شود و در دشمنت بی اثر خواهد بود . امام هادی (ع)

* برای مومن چقدر زشت است که اسیر و ذلیل میل نفسانی خود گردد. امام حسن عسکری(ع)

*منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (ع)

*خدای تعالی به حضرت داوود وحی فرمود : مرا در روزهای خوشی و آسایش یاد کن تا من دعای تو را در روزهای گرفتاری و سختی اجابت کنم .

* خدای عزوحل می فرماید بهشت را بر سه گروه حرام کردم منت گزار ، بخیل ، سخن چین .

* کسی که چشم خود را از حرام پر کند ، خداوند روز قیامت چشم او را از آتش پر می شازد مگر توبه کند و باز گردد. پیامبر اکرم (ص)

* چهار چیز است که هریک از آنها وارد خانه ای شود آن خانه خراب می شود و به برکت آباد نگردد : خیانت ، دزدی ،شرابخواری ، زنا. پیامبر اکرم (ص)

* چهار چیز روزه و کارهای خیر را فاسد می کند غیبت ،دروغ سخن چینی ، نگاه به نامحرم . پیامبر اکرم (ص)

* هرکس با زن نامحرمی دست دهد به خشم خداوند گرفتار شود . پیامبر اکرم (ص)

* غیبت حسنات را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد . پیامبر اکرم (ص)

* هرکس که عمل زشتی رابشنود وآن ر بر ملا سازد مانند کسی است که آن را انجام داده است . پیامبر اکرم (ص)

*خدای تبارک و تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد خیرو خوبی را یاد بگیرد و آن را به کسی که نمی داند یاد بده به درستی که من نورانی می کنم قبر آنکه خیر را یاد دهد و آ«که یاد بگیرد با اینکه در آن مکان وحشت و ترسی برای آنها نباشد .

*خدای بلند مرتبه می فرماید ای فرزند آدم من به هر چیز که فرمان دهم چنان خواهد شد فرمان مرا اطاعت کن تا تو را نیز چنین ردانم که به هر چیز فرمان دهی انجام پذیرد .

*جهاد زن خوب شوهرداري كردن است. فاطمه زهرا(س)

*از راه انديشه و عقل،‌ دنيا و آخرت به دست مي آيد. امام حسن مجتبي (ع)

 

*چهار چيز است كه اندك آن بسيار است،‌ آتش،‌ دشمني،‌فقر، بيماري. امام محمد باقر(ع)

*آنچه را كه رسيدنت به آن محال است آرزو مكن. امام جعفر صادق(ع)

*اداء امانت و راستگويي،‌ روزي انسان را زياد مي كند. امام موسي بن جعفر(ع)

*ارزنده ترين مرحله خرد خودشناسي است. امام رضا(ع)

*آنکه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست کرده و آنکه راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خوار کرده و آنکه زبان را بر خود حاکم کند خود را بی ارزش کرده است . امام علی (ع)

* با مردم  آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند . امام علی (ع)

* نیکوکار ، از کار نیک بهت و بدکار از کار بد بدتر است . امام علی (ع)

* هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست ، هیچ ارثی چون ادب  ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست . امام علی (ع)

* روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه ، و ناتوان نگردد جز عادل در ان روزگار کمک به نیازمندان خسارت و پیوند با خویشاوندان منت گذاری و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است در آن زمان حکومت با مشورت زنان و فرماندهی خردسالان تدبیر خواجگان اداره می گردد . امام علی (ع)

* ایمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با زکات دادن نگاهدارید و امواج  بلا را با دعا از خود برانید .

* دنیا بیش از دو روز نیست پس چه خوب که این دو روز را در راه رضای خدا و برای او گام برداریم .

* رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمرد نوعی بردگی است .

* خدا را بسیار یاد کنید زیرا بزرگترین راهکار برای بزرگی در دنیا و آخرت است .

نجا که باید سخن درست گفت ، در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن نا آگاهانه نیز خیری نخواهد بود .

* ای مردم ! از خدایی بترسید که اگر سخنی گویید می شنود و اگر پنهان دارید می داند  و برای مرگی آماده باشید که اگر از آن فرار کنید شمارا می یابد و اگر بر جای خود بمانید شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد .

* برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان ، زشت ترین اخلاق مردان است مانند تکبر ترس بخل : هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به حریم خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ می کند و چون ترسان باشد از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند فاصله می گیرد .

*سلامت تن در دوری از حسادت است .

* هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید .

* اندیشیدن همانند دیدن نیست زیرا گاهی چشمها دروغ مینمایاند اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی کند .

* کسی که در دشمنی زیاده روی کند گناهکار و آن کس که در دشمنی کوتاهی کند ستمکار است و هر کس که بی دلیل دشمنی کند نمی تواند با تقوا باشد !

* نیازمندی که به تو روی آورده فرستاده خداست کسی که از یاری او دریغ کند از خدا دریغ کرده و آن کس که به او بخشش کند  به خدا بخشیده است .

* ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی و کمتر از آن درماندگی یا حسادت است .

* سخن در بند توست تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی پس زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقره خود را نگه می داری زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب کرد.

* آنچه نمیدانی مگو بلکه همه آنچه را که می دانی نیز مگو زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد .

* جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید .

* آگاه باشید که فقر نوعی بلا است و سخت تر از تنگدستی بیماری تن و سخت تر از بیماری تن بیماری قلب است آگاه باشید که همانا عامل تندرستی تن تقوای دل است .

* سزاوار نیست که بنده خدا به دو خصلت اعتماد کند : تندرستی ، و توانگری زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی و در توانگری ناگاه او را تهیدست .

* هیچ کس شوخی بیجا نکند جز آن که مقداری از عقل خویش را از دست بدهد .

* دو گرسنه هرگز سیر نشوند جوینده علم و جوینده مال .

* نشانه ایمان آن است که راست بگویی آنگاه که تو را زیان رساند و دروغ نگویی که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدار عمل سخن نگویی و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی .   

* پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست .

*زينت بي نيازي شكر است. امام محمد تقي (ع)

*خداوند به حضرت عیسی می فرماید ای عیسی بدان که رفیق بد گمراه میکند و دوست بد انسان را به پستی می کشاند پس ببین با چه کسی رفاقت می کنی و برای خود دوستانی با ایمان برگزین.

* خداوند متعال به حضرت داوود (ع) وحی فرمود ای داوود اگر مرا دوست داری محبت دنیا را از دلت بیرون کن زیرا محبت من و محبت دنیا در یک دل جمع نمی شوند .برچسب ها :
,,,,,,,
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب
آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید: برای دیدن نظرات بیشتر این پست روی شماره صفحه مورد نظر در زیر کلیک کنید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: